01.04.2019г. – Стартира обучението по проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“. Десет учители от ПГСС „Никола Пушкаров“ са в град Сабадел, Испания за двуседмично обучение. Обучението се финансира по програма Еразъм+ и се организира от MathAdvantage center. 

02.04.2019г. – Пореден ден от интересното обучение в Испания.

07.04.2019г. – Приключи първата седмица от обучението по проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ по програма Еразъм+, КД1 сектор „Училищно образование“, Договор № 2018-1-BG01-KA101-047449. Участниците в проекта имаха възможността да се запознаят с опита и добрите практики в прилагане на училищна медиация в Escola Industrial Sabadell, водени от г-жа Людмила Балканджиева – директор на MathAdvantage център. През цялата седмица лектори на обучението бяха – Pedro Jurado, Frances Xavier Moreno Oliver, Patricia Sanz Lopez, Maria-Eulalia Palau del Pulgar и Monika Stefanova, които ще продължат и през следващата седмица. Сред полезните часове за усъвършенстване на квалификацията, участниците имаха възможността да направят културна обиколка на Барселона. През тази седмица на мониторинг пристигна г-жа Тодорова, която остана доволна от качеството на осъществяваното обучение и с нетърпение ще очаква наученото да се пренесе в ПГСС „Н. Пушкаров“. 

12..04.2019г. – Наближава края на едно прекрасно, интересно и полезно обучение по прилагане на училищна медиация. Приключва десетневното обучение по проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ по програма Еразъм+, КД1 в град Сабадел, Испания. Участниците в обучението имаха възможността да усвоят нови модели за справяне с тормоза и агресията в училище, да създадат приятелски взаимоотношения с преподаватели от сродни училища, както и директни контакти с медиатори и професори по медиация от Барселона и Сабадел. Моделите на медиация ще бъдат разпространени сред педагогическия и непедагогическия персонал на ПГСС „Н. Пушкаров“ на предстоящо обучение в България. Предстоят и обучения на учениците по въвеждане на иновативната програма „Наставничество между равни“ от бенефициентите по проекта, но след успешно решаване на финалния тест на 13 април. Успех на всички! 

13.04.2019г . – Днес, участниците в проект „Медиацията- инструмент за управление на конфликти“ се явиха на двучасов изпит. Изпит, на който те показаха своите знания и компетенции в областта на медиацията. 

13.04.2019г. – Успешен край на едно дългоочаквано обучение в Испания. Людмила Балканджиева тържество връчи сертификатите за успешно издържан изпит. Честито на участниците в проекта. Честито на първите 10 училищни медиатори. 

13.04.2019г. – Тържествен обяд по случай успешното завършване на обучението по медиация в град Сабадел, Испания.