Старши учител по география и икономика в ПГСС „Н. Пушкаров“,

гр. Попово

moni021979@abv.bg

Оценявам високо дадената ми възможност да участвам в проекта „Медиацията- инструмент за управление на конфликти“ по програма „ЕРАЗЪМ+“. Наученото по време на десет дневното обучение в град Сабадел, Испания е от съществено значение в по- нататъшната ми работа като учител и още повече като класен ръководител. Предвид това, че често ставам свидетел на словесни спорове, конкуренция и съперничество, вербална агресия и нетолерантност между учениците, от съществена полза ще бъде прилагането на медиация, като инструмент при справянето с конфликтното поведение у подрастващите.

Учителите имаме тежката роля да обучаваме и възпитаваме учениците. Обучени сме да преподаваме, но не сме подготвени да се справяме с агресивно поведение, с тормоза над съученици, с вербалната агресия и с Кибер тормоза. В процеса на работа се налага да вземаме решения относно разрешаване на конфликти, но дали това е правилния начин за справяне с появилото се напрежение? Ще споделя една типична ситуация от училищния живот и опитите ми да се справя с нея като класен ръководител.

В училище постъпва нова ученичка с име ИН. Тя е с наднормено тегло, отлична ученичка. Редовно си подготвя уроците и непрестанно взема участие в часовете. Тя става обект на словесни нападки от страна на ученика ВК, който често се държи предизвикателно с учителите, често отказва да пише и да изпълнява поставените задачи, разсмива класа. След като няколко пъти той обижда ИН, като я нарича зубрачка един ден ВК в час по английски нарича ИН „мис Пиги“. Унизена и разплакана ИН напуска часа. Колежката ме уведомява за случилото се, при което аз поканих ВК за разговор. Поканих го да седне, като играх ролята на „приятел“, изчаках докато ме погледне, и започнах с това, че напоследък ИН попада в неприятни ситуации. Попитах го какво знае за това. Изслушах го без да го обвинявам, но и продължавах да споделям загрижеността си за момичето като му казах: „Не мислиш ли, че се отнасяш твърде сурово към нея, още повече, че класа за нея е нов и подобно поведение и словесни нападки от твоя страна я нараняват.“ Изчаках известно време, за да може ВК да помисли върху това, което му казах и след като прояви известно разбиране го попитах какво може да се направи, за да се помогне на ИН. След като той не даде предложение аз му предложих да бъде по-внимателен, да не коментира външния й вид, защото това я разстройва, а това че се подготвя редовно за часовете е напълно нормално. Той се съгласи с предложението ми, обеща да не се повтаря.

След две седмици обаче ситуацията се повтори и се наложи отново да разговарям с ВК. Изказах възмущението си от това, че той не удържа на думата си и му казах какво мисля за хората, които не уважават и тормозят другите. Обясних му, че при следващо подобно проявление ще му бъде наложена санкция, и че ще бъде наблюдаван от моя страна.

ВК престана да обижда ИН. Задавах си въпросите: „Защо трябва със заплахи да прекратя тормоза към ИН?. Дали има друг начин и подход, с който да убедя ВК да осъзнае грешното си поведение? Отговорите на тези въпроси получих след като преминах обучението по проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ и разбрах, че с училищно посредничество се постига трайно разрешаване на конфликти.

Проведох обучение на ученици, които проявиха интерес към програмата „Наставничество между равни“. Запознах ги със същността на медиацията, ролята й за решаване на конфликти, възникнали в училище, качествата, които трябва да притежава медиатора, случаите, в които може и не може да се провежда медиация, както и етапите на медиацията.

Учениците имаха възможност да приложат знанията, които получиха в конкретна ситуация- конфликт, възникнал между съученици. В ролята на агресор –А, жертва-Ж и медиатор-М взеха участие ученици от 11 клас.

Конфликтът възниква по време на час, по повод увредена вещ. А се обръща и взема телефона на стоящата зад него Ж. При реакция от страна на момичето да задържи телефона си, той пада на земята и се чупи. Тогава двамата започват да си разменят словесни обиди. За момента конфликта е предотвратен благодарение на бързата намеса на учителя. В края на часа той разяснява на двамата ученици, че могат да посетят кабинета по училищна медиация, където ще получат помощ за справяне с проблема.

В насрочен ден и час медиатора се среща поотделно с агресора и жертвата.

Разговор между медиатор и агресор

Медиатор: Здравей, А, настани се удобно! Аз съм М. Доброволно ли дойде на тази среща?

Агресор: Да!

Медиатор: Добре радвам се, че си избрал кабинета по медиация като място, където можем да се справим с проблема. Можеш да разкажеш какво се случи.

Агресор: Опитах се да взема телефона на Ж, тя се опита да ми попречи, при което телефона падна на земята и дисплея му се пукна.

Медиатор: Защо се опита да вземеш телефона й?

Агресор: Защото през междучасието ме снима.

Медиатор: А защо това те подразни толкова?

Агресор: Защото пусна клипа в групата на класа.

Медиатор: А какво беше заснето в клипа?

Агресор: Ами като пея.

Медиатор: Докато пееше през междучасието имаше ли и други съученици в стаята.

Агресор: Да, почти целия клас, но тя няма право да ме снима и пуска в групата. Затова се ядосах и исках да го изтрия, но телефона падна, счупи се, след което се скарахме и така.

Медиатор: А не опита ли да говориш преди това с нея и да я помолиш да изтрие клипа?

Агресор: Не.

Медиатор: А как би се почувствал ти, ако с твоя телефон се беше случило същото?

Агресор: Щях да се ядосам и нямаше да ми е приятно.

Медиатор: Ако поиска поправка на телефона готов ли си да поемеш разноските?

Агресор: Да.

Медиатор: Добре, М, благодаря за отделеното време.

 

Разговор между медиатор и жертва:

Медиатор: Здравей, Ж, настани се удобно! Аз съм М. Доброволно ли дойде на тази среща?

Жертва: Да!

Медиатор: Добре радвам се, че си избрала кабинета по медиация като място, където можем да се справим с проблема. Можеш да разкажеш какво се случи.

Жертва: Ами по време на час А се обърна и се опита да вземе телефона ми, който беше оставен на чина. Аз се опитах да го задържа, но той дръпна, при което телефонът падна на земята и се счупи дисплеят.

Медиатор: Защо А искаше телефона ти?

Жертва: За да изтрие клипа, който му направих през междучасието.

Медиатор: А ти защо го снима?

Жертва: Защото беше много забавен.

Медиатор: След това какво стана?

Жертва: Качих клипа в групата на класа.

Медиатор: Поиска ли му разрешение да го снимаш и да разпространяваш клипа?

Жертва: Не.

Медиатор: Как би се почувствала ти, ако някой те снима и после разпространи клипа без твое разрешение?

Жертва: Ще се подразня, няма да ми стане приятно.

Медиатор: Добре, А, благодаря за отделеното време.

 

Среща между агресор, жертва и медиатор

Медиатор: Здравейте! След проведените индивидуални разговори с всеки един от вас е време да чуете взаимно причините за възникналия конфликт и да предложите решение на проблема. Кой ще започне пръв?

Агресор: Нека Ж да започне.

Медиатор: Браво, А, кавалерски постъпваш. Ж ще разкажеш ли накратко какво се случи?

Жертва: По време на час А се обърна и се опита да ми вземе телефона, при което аз се опитах да го задържа, но той го дръпна по-силно, телефона ми падна на земята и се счупи.

Медиатор: А разкажи какво се случи!

Агресор: Обърнах се, опитах се да взема телефона й, но и тя го дръпна и той падна и се счупи.

Медиатор: Коя е причината за конфликта?

Жертва: Причината за конфликта е счупения телефон.

Медиатор: А, коя е причината за конфликта според теб?

Агресор: Исках да взема телефона и да изтрия клипа, който е направила и пуснала в групата на класа.

Медиатор: Не би ли било по-добре да я помолиш да го изтрие?

Агресор: Да, но толкова се ядосах, че реших да го изтрия сам.

Медиатор: Ако родителите й поискат сумата за ремонта на телефона?

Агресор: Ще им платя.

Медиатор: Ж как би се чувствала ако те снимат и разпространят клипа без твое разрешение?

Жертва: Ще се ядосам.

Медиатор: Мислиш ли, че преди да снимаш някой и да разпространяваш негов клип или снимка е редно да поискаш разрешението му.

Жертва: Да, така е.

Медиатор: Предложете решение на проблема:

Жертва: Да ми плати ремонта на телефона.

Агресор: Да спре да ме снима и разпространява и да изтрие клипа от групата на класа.

Медиатор: Съгласни ли сте с предложението на другия?

Жертва и Агресор: Да!

Медиатор: Значи А плаща ремонта на телефона, а Ж спира със снимките и клиповете без съгласието на този, когото снима и изтрива клипа от групата на класа.

Жертва и Агресор: Съгласни!

Учениците се съгласиха с този вариант. Приемането на споразумението приключи с ръкостискане.