Ръководител на проекта:

Теменуга Иванова Тодорова – Директор на ПГСС „Н. Пушкаров“, гр.Попово, България

Е-mail: temenuga.todorova@gmail.com

Координатор по проекта:

Недялка Маринова Цонева – Заместник директор по учебната дейност в ПГСС „Никола Пушкаров“ – Попово

Е-mail: ntsoneva@mail.bg 

Превод от български на английски език:

Николета Петрова Неделчева – Старши учител по английски език в ПГСС „Н. Пушкаров“, гр.Попово, България

E-mail: amarilys@abv.bg

Администратор на сайта:

Калинка Тодорова Кюранова – Старши учител по информатика и информационни технологии в ПГСС „Никола Пушкаров“ – Попово

Е-mail: kalinka_kyuranova@abv.bg