Старши учител практическо обучение – Професионално направление „Администрация и управление“ в ПГСС „Н. Пушкаров“,

гр. Попово

mimi_popowo@abv.bg

Учител с 13 години педагогически стаж в ПГСС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово.

Проблемът на агресивното поведение е един от най-сложните в съвременното общество. Проблем, който вълнува и нас, работещите в сферата на образованието, и родителите, и учениците, и местните общности. Не са малко учениците, които са тормозени, понякога ежедневно. Учителите имат важната роля в живота на детето, на ученика да го научат как да разрешава конфликтни ситуации, как да управлява конфликтни ситуации. Те не бива да бъдат пасивни наблюдатели.

Имено за това смятам, че обучението по проект „Медиацията – инструмент за управление на конфликти“ ми помогна да придобия по-задълбочени знания, ориентирани към развиване на съществени компетенции при справянето с конфликти, да усвоя техники за съзнателно възприемане на собственото си поведение в проблемни ситуации и да насочвам в положителна посока силната чувствителност и нагласите на участниците в конфликта. Положителните резултати от обучението в Испания за учителите са – притежаване на техники и механизми за прилагане на медиацията като инструмент за управление на конфликти, а за учениците – придобити умения и компетенции за справяне с различни житейски ситуации, заемане на активна гражданска позиция и желание за успех в личен и в професионален план.

Най-често конфликтът се разглежда като силен сблъсък за разрешаване на противоречия, интереси, цели, възгледи, възникващи в процеса на социалното взаимодействие и обикновено е съпроводен с негативни емоции, излизащи извън рамките на правилата и нормите. Конфликти има и в ПГСС „Н. Пушкаров“ и те са както във всяко училище, а имено те са от вида на агресията между учениците, насилието в училище, ученик-ученик, учещи в един клас, ученик-ученик от различни класове, ученик-учител, ученик-родител.

Като класен ръководител мога да разкажа за един конфликт между съученици от класа. Учениците са в девети клас, били са заедно още от първи клас. Преди година се появява конфликт между тях и те непрекъснато се карат когато останат сами. Тяхната вражда продължава и в ново училище, където се оказва, че отново са в един клас. Съучениците постоянно ги разтървават в междучасията на двора или в класната стая, когато разбрах за техният конфликт се намесих с цел разрешаването му. Конфликта е възникнал заради финансовите възможности на семействата на двамата ученици. Учениците имат еднакви мобилни телефони, но се оказва, че на едният ученик е закупен втора употреба. От тогава ученикът от по-заможното семейство започва да се подиграва на другия ученик за всяка негова вещ, например за маратонките, които не са оригинални, за раницата, която не е от скъп магазин и така на татък.

Като класен ръководител предприех първо разговор с двамата ученици, след това разговор с целия клас, но не постигнах голям напредък. Накрая реших да повикам и техните родители. Така поговорихме заедно всички и обяснихме и на двамата ученици, че не всички имат еднакви финансови възможности, не може всеки да има най-хубавите и скъпи вещи и не е хубаво да се подиграват един на друг, а трябва да си помагат и да разбират. Ако телефонът се счупи не е проблем, ще си купиш нов, но ако едно приятелство се прекрати е голяма загуба, защото и пари да имаш истинско приятелство не се купува. Така с общи усилия решихме един конфликт, продължил дълго време.

Агресивното поведение много често не се дължи на осъзнат личен избор. То може да бъде следствие от различни видове причини: биологични, неспособност за овладяване на собствените агресивни импулси, реакция на негативни или травмиращи събития в живота, неспособност за справяне с изискванията на другите. Тормозещият има ясната и осъзната цел да навреди на жертвата си, да ѝ причини болка, да я унижи, да я накара да страда физически или душевно. За съжаление, традиционната дисциплинарна санкция, която се прилага в училище, показва на ученика какво не трябва да прави, но не и какво трябва да прави. Причината за голяма част от възникналите конфликтни ситуации се крие в нарушената комуникация. Медиацията е подход, при който специално обучени лица, които са неутрални към спорещите страни, помагат за изясняване на ситуацията чрез улесняване на комуникацията между участниците в конфликта. Ролята на медиатори могат да изпълняват и ученици, като в този случай те подпомагат на свои съученици, които трудно намират решение на спорове, чрез насочване към взаимноизгодно и взаимно приемливо разрешение на конфликта.

Казус – Спор между две приятелки, заради момче

Медиатор: Здравейте, казвам се Т… и съм медиатор! Благодаря, че избрахте медиацията като средство за решаване на проблеми! Д…, Р… разкажете ми каква е историята.

Д…: Историята започна отдавна. Преди време се запознах с едно момче от съседния клас, с което ми беше приятно да си говорим. Не след дълго с моята най-голяма приятелка Р… се скарахме, а причината беше този нов приятел. Спорът ми Р… беше, че той не ме заслужава, а всъщност аз нямах близки отношения с него. Той беше просто голям кавалер и забавен събеседник. Тогава прекъснах всякакви връзки с него, защото не исках да изгубя Р…, а тя беше категорична с изказванията си по негов и мой адрес.

И да дойдем на днешния проблем. Имахме празник и всички от класа отидохме да се почерпим в едно заведение. В същото заведение празнуваха и класа на по-горе споменатото момче. Той дойде при мен и ме заговори. Цяла вечер бях с него и ми беше много забавно. Бях много щастлива, влюбвах се. Чувствах, че съм била несправедлива спрямо него и реших да отговоря на чувствата му. А на приятелката Р… да обясня, че този човек е прекрасен.

Разговорът ми с Р… не премина добре. Скарах ме се! Исках на знам причината за нейната омраза към него и получих следния отговор: Говори глупости за мен … Дразни ме… Просто не го понасям…

Медиатор: Добре, според теб как може да се разреши този проблем?

Д…: Просто искам да се опита да го опознае. Тя нито е излизала със него, нито има някаква обща приказка с него, а го мрази. Защо?

Медиатор: Можеш ли да организираш някаква среща между тях, за да разбере тя, че той може би е прекрасен човек.

Д…: Мога!

Р…: Не искам.

Медиатор: Хайде да спазим основното правило да не се прекъсваме! Нека да се изслушваме, първо едната да говори, след това другата. Съгласни ли сте?

Д… и Р…: – Да.

Р…: Аз нямам желание да опознавам този човек, той говори глупости за мен.

Медиатор: Какви точно глупости говори?

Р…: Говори неверни истории за мен пред приятелите ми. След което те ми разказват всичко. Как да го харесвам този човек?

Д…: Това не е вярно!

Р…: Кое не е вярно? Защо го защитаваш? Питай нашите общи приятели.

Медиатор: Р…, Д…, разбрахме се за правилата, без да се прекъсваме. Продължи Р…, ти каза, че е говорил е глупости за теб.

Р…: Да! Лъжи, които никога не са случвали. Аз нямам желание да контактувам с такъв човек.

Медиатор: Добре, но не смяташ ли, че приятелството ви с Д… е по-важно от това дали той говори истина или лъже.

Р…: Да, важно е, много е важно за мен приятелството ни. Все пак се познаваме от много години, и за мен той не е за нея.

Д…: А според мен тя трябва да се срещне с него и да си поговорим. Така няма да се налага да се караме и да се разделяме, няма да се налага да избирам между приятел и приятелка.

Медиатор: Добре, Р… а ти защо не се опиташ да поговориш с въпросното момче. Да го питаш защо се държи така, дали има нещо против теб или просто търси внимание.

Р…: Защото нямам желание да говоря с него. Той ме дразни. При положение, че знам какво е говорил за мен как да седна да говоря с него.

Медиатор: Добре, но не смяташ ли, че Д… ти е добра приятелка и заради нея не би ли предприела една кратка среща?

Р…: Да, добра приятелка ми е, но не съм сигурна дали бих изтърпяла лъжите на този човек.

Медиатор: Д…, ти какво мислиш по този въпрос? Кой от двамата искаш да изгубиш? Приятелката или гаджето?

Д…: Аз не искам да избирам между нито един от двамата. Искам просто тя да го приеме такъв какъвто е и да спре да ме настройва срещу него. И той да направи опит да я опознае, за да не вярва на приказките на другите. Мисля, че ако се срещнат всичко ще се реши.

Медиатор: Д…, ти би ли говорила с него да не говори повече за приятелката ти?

Д…: Да!

Медиатор: Смяташ ли, че той ще се промени?

Д…: Да! Защо не.

Медиатор: Р…, ти съгласна ли си да се срещнеш с него и да проведеш един честен разговор. Искаш ли да разбереш защо говори неверни неща за теб? Искаш ли да му обясниш как се чувстваш ? Искаш ли да спреш тези лоши приказки за теб? Искаш ли да запазиш приятелката си и да се сдобиеш с нов приятел?

Р…: Ами, да!

Медиатор: Смятате ли, че това е вариант, който и двете ви устройва, и двете сте съгласни?

Р… и Д…: Да!

Медиатор: Тогава можем да пристъпим към споразумението. Д…и Р…, какво с разбираме?

Р…: Да излезем заедно и да поговорим и да обсъдим това, което е говорил за мен и защо го е направил, по каква причина.

Р… и Д…:

Медиатор: Подписвате споразумението и си стиснете ръцете в знак на съгласие?

Р… и Д…: Стискат си ръцете и се прегръщат.

Запознавайки се с възможностите и предимствата на медиацията като подход за разрешаване на спорове в училищна среда, учениците ще могат да се научат на една нова култура на общуване, ще могат да „спорят културно” и да си разрешават споровете по мирен начин при пълно зачитане на правата и интересите на всички засегнати страни.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

На …………………., в гр. …………………, се сключи следното споразумение за медиация, между

  1. ___________________________________________________________

и

  1. ________________________________________________________________

 

В хода на медиацията страните се договориха за следното:

  1. ……………………………………………………………………………………………….

  2. ……………………………………………………………………………………………….

Подпис:……………………………………..

(Медиатор, Име и фамилия)

 

Подпис:…………………………                   Подпис:……………………………

Име и фамилия                                                           Име и фамилия