Медицински специалист в ПГСС „Никола Пушкаров“,

гр. Попово

milena.p.m@abv.bg

За създаването на безопасна училищна среда е важно да бъдат премахнати и предотвратявани тормозът и насилието в училище. Като медицински специалист, контактите с учениците по повод налични здравословни проблеми, ме сблъскват с явни признаци, сочещи наличие на тормоз и насилие. Считам, че училищният медицински специалист има роля в това, да подпомага на учениците при създаването на ясна представа за връзката между здравословния начин на живот и насилието, да подпомага учениците в развитие на готовност за получаване и предлагане на помощ при попадане в ситуация на тормоз и насилие. Той може да запознава учениците с последствията за здравето, с основните признаци, че съученик е жертва на насилие и начините на превенция и противодействие.

Конфликтите в ПГСС „Н. Пушкаров“ са следните: физическо насилие; словесни атаки-подигравки, обиди, заплахи, оскърбителни и унизителни квалификации; изолиране от групата на връстници. В своята работа ми се е налагало да разговарям с потърпевши ученици, жертви на психическо насилие и да работя с ученици, с емоционални разстройства, вследствие насилие.

Обучение „Наставничество между равни“

КАЗУС 1. (Конфликт между ученици):

Конфликтът е възникнал по повод на клюка, която една ученичка разпространява за своя съученичка. Двете са в девети клас. Учителят медиатор е поканил страните в кабинета по училищна медиация.

Медиатор: Здравейте, момичета! Познаваме се с вас. Благодаря ви, че решихте да ми се доверите. Ще изслушам внимателно и двете ви. Кой иска пръв да ми разкаже какво се случи?

А…: Съучениците ми казаха, че Б… разпространява клюки по мой адрес. Уж съм се била целувала с Д…. Родителите ми разбраха и като ме почнаха…

Медиатор: Б…, така ли беше?

Б…: Точно така, видях я, че се целува. Казала съм истината. Не съм излъгала и не съм аз казала на родителите й. Това не е клюка.

А…: Лъжкиня! Клюкарка!

Медиатор: Ясно е, че сте ядосани и двете. Обаче ако я караме така, до никъде няма да стигнем. Да приемем ли известни правила на нашия диалог – да не се прекъсваме, да не се обиждаме, да се изслушваме?

А… и Б…: Да.

Медиатор: В яда си човек може да каже много неща. Случват се такива работи. Всеки може да си изпусне нервите. А… е сърдита, защото си е изпатила от родителите си. Б… е гневна, защото са я нарекли клюкарка и лъжкиня. Приятно ли ви е да сте в такова положение?

А… и Б…: Не.

Медиатор: Правилно ли съм ви разбрала, че искате да сложите край на това положение?

Б… и А…: Да.

Медиатор: Аз разбирам, че имаме един основен проблем: как да излезем от тази ситуация, която не само че не ви е приятна, но и в която се чувствате дълбоко обидени. Така ли е?

Б… и А…: Да.

Медиатор: Какви са вашите предложения тогава?

А…: Тази клюкарка да ми се извини.

Б…: Фръцла, въобще няма да ти се извинявам.

Медиатор: Тогава какво да правим?

А…: Да не клюкарим повече.

Медиатор: Съгласни ли сме всички, че не е добре да одумваме хората?

Момичетата: Да.

Медиатор: Когато проблемът между вас възникна, опитахте ли се да поговорите помежду си?

Момичетата: Не.

Медиатор: Няма ли да е полезно според вас в бъдеще, преди да се карате, да се опитате да се разберете?

Б…: С нея човек не може да се разбере.

Медиатор: Ето как виждам аз нещата. Вие можете да останете скарани, но ще прекарате в училище още две години. Приятно ли ще ви е така?

Момичета: Не.

Медиатор: Имате и друга възможност: да се опитате да поправите отношенията си. Как? Ами вие го казахте: да не одумваме другите и да се опитаме да се разберем, преди да се караме. Изборът е ваш.

Момичетата решават да се опитат да подобрят отношенията си.

Медиатор: Благодаря ви, че положихте толкова усилия днес.

Отношенията между хората не са просто нещо. Но вие днес доказахте, че сте пораснали, защото поехте отговорност за това, което сте направили, и за това, което искате да направите в бъдеще.

Казус № 2 – конфликт по повод  увреждане собствеността на другия

Конфликтът е възникнал по повод на увредена вещ, по повод на която двама десетокласници влизат в конфликт. Двете момчета налитат на бой, но той е предотвратен благодарение на бързата намеса на неколцина от учителите. Ученикът медиатор е поканил страните в кабинета по училищна медиация.

Медиатор: Здравейте, настанете се удобно. Благодаря, че избрахте кабинета по медиация като място, където може да се справим с проблема и в същото време да останем приятели. Ние ще сме заедно в това училище поне още две години и никак няма да е приятно да се караме, а още повече да се бием. Разкажете ми какво се случи.

Ученик А…: Ами какво? Оня ден дойдох с новия си джиесем, дето баща ми го донесе от Германия. Б… седи на чина пред мене. Поиска го да го разгледа и аз му го дадох. Приятно ми е да се похваля с новата си придобивка. Той го държа при себе си първите два часа, уж че го разглежда. После ми го върна с издраскан дисплей. Баща ми ще ме пребие! Той ме предупреди да си пазя мобилния телефон. И като видях какво е направил Б… с него, го ударих по рамото. Бях направо бесен, пък и уплашен. А той, вместо да ми се извини, дето е виновен, се нахвърли върху мене с юмруци.

Ученик Б…: Измисля си! Вярно, че му поисках джиесема да го видя. Зарадвах се, че са му го подарили. Преди това ходеше с един скапан, все искаше моя да слуша музика и да си проверява пощата. Винаги съм му го давал, никога не съм му казвал не. Докато го разглеждах, го видя и С…, той също поиска да го види. Не знам какво е правил с него, но като ми го даде, беше с леко надраскан дисплей. Не съм го надраскал аз. И като го видя, така ме удари по рамото, че ми притъмня пред очите. Може да съм го поударил и аз, ама то беше в отговор на неговите действия.

Медиатор: Разбирам, че и двамата сте действали под влиянието на чувствата си. А… е бил изплашен какво ще каже баща му и ядосан от повредата на телефона си. Ти, Б…, си бил също притеснен от това, което е направил С…, и не си очаквал такава бурна реакция от А… Правилно ли съм ви разбрал?

А… и Б…: (неохотно) Да.

Медиатор: Какво предлагате да правим сега?

А…: Да ми плати смяната на дисплея, та да не личат драскотините.

Б…: Колко струва? Нямам никакви пари.

А…: Твоя работа, като ти го дадох, беше здрав.

Медиатор: Съгласни ли сте двамата, че решението е в смяната на дисплея?

А… и Б…: Да

Медиатор: Смяната на един дисплей от тая марка струва приблизително 75 лева. Миналата година моят се пукна, сменяха го и знам. Как предлагате да осигурим парите?

Б…: Мога да ги изработя, но да знаете, че нямам вина.

А…: Разбирам те, ама какво да правя с баща си? Ще ме пребие!

Медиатор: Може и двамата да намерите някаква работа, та да изкарате парите по-бързо. Така ще се смени по-бързо дисплеят. А впоследствие Б… ще се издължава на А…

Учениците приемат този вариант.